Regulamentul de ordine interioară pentru aparținători / pacienti

(Extras Regulamentul intern al spitalului - Secţiunea VIII)

Art. 50 (1) Aparținătorilor și pacientilor internaţi li se aduc la cunoştinţă, la internare, prevederile Regulamentului de ordine interioară care-i privesc şi vor accepta respectarea acestora prin semnarea de luare la cunoştinţă în Acordul pacientului informat aflat în foaia de observaţie.

(2) Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor cuprinde obligaţiile şi drepturile acestora pe perioada internării.

(3) Obligatiile aparținătorilor, pe timpul internării în spital, sunt:

 • La internare, să prezinte toate actele necesare, să ia la cunoştinţă de prevederile Regulamentul de ordine interioară al pacientilor / aparținătorilor, cât şi de indicațiile privind tratamentul medical și să semneze Acordul pacientului informat, în caz contrar asumându-si consecinţele.
 • Informarea medicului curant / asistentei de salon în legătură cu orice modificare apărută în evoluţia stării de sănătate.
 • Respectarea conduitei terapeutice și a regulilor de igienă, cooperarea la tratament, etc.
 • Să schimbe fără întârziere hainele şi încălţămintea cu cele de spitalul, să le depoziteze conform regulilor stabilite în spital, în dulaburile individuale din saloane. Depozitarea de bagaje sub paturi este interzisă.
 • Respectarea integrităţii bunurilor din patrimoniul spitalului pe care le folosește pe timpul internării şi folosirea cu grijă si corectă a instalaţiilor electrice sau sanitare la dispozitie, în caz contrar, aparținătorii au obligația plății daunelor produse spitalului de către pacient, aparținător sau vizitator.
 • Pe timpul internării, pacienții vor purta ținuta proprie (pijama, capot) sau cea asigurată de spital iar lenjeria de pat utilizată va fi doar cea a spitalului.
 • Telefonul mobil va fi utilizat pe modul „silențios” și se interzice folosirea telefonului mobil în încăperile cu tehnică medicală.
 • Este interzisă cu desăvârșire pe perioada spitalizării fotografierea și filmarea de către aparținători cu telefonul mobil sau orice alt aparat special.
 • Continuarea efectuării tratamentului la domiciliu (după externare), conform recomandării medicului curant. Să prezinte medicului de familie biletul de ieşire din spital (scrisoarea medicală) primit la externare.
 • Să respecte personalul spitalului și regulile de ordine interioară ale unitatii afişate la locuri vizibile.      
 • Programul de vizită este stabilit în condițiile unui cât mai eficient control al siguranței mediului spitalicesc și este de luni până vineri, în intervalul 15.00-17.00 iar în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătorile legale, 10.00-17.00. Într-un salon cu mai mult de 3 paturi, pot fi vizitați simultan 2 pacienți, de către cel mult 3 persoane, care vor intra pe rând în salon. Pe timpul vizitei, vizitatorii vor purta pelerina și încălțările de protecție și nu se vor așeza pe paturile din salon.
 • Programul de servire a mesei este afișat și pe holul de acces la sala de mese.

(4) În spital sunt interzise cu desăvârşire: fumatul, consumul de băuturi alcoolice, jocurile de noroc.

(5) Repausul la pat pe durata indicată de medicul curant este obligatorie. Deplasările pentru investigaţii şi tratamente se vor face numai la indicaţia medicului curant iar pacienții vor fi însoțiți de personalul spitalului (în special pacienții cu probleme de deplasare). Părăsirea salonului se face doar cu aprobarea personalului sanitar de serviciu (responsabilul de salon) doar pentru deplasarea în curtea spitalului (spațiul de recreiere).

(6) Dacă starea pacientului permite, în timpul liber și în afara orelor de servire a mesei, pacientul (cu aparținătorul său, după caz) se poate deplasa în parcul spitalului pentru relaxare, fără să părăsească perimetrul spitalului, cu condiția să comunice și să aibă acceptul personalului sanitar de serviciu.

(7) Se recomandă evitarea consumării de către pacient a alimentelor aduse de acasă fără acordul medicului curant precum și a celor contraindicate de personalul medical. Este interzis în salon consumul de alimente. Cantități mici pot fi păstrate în frigiderul de pe etaj, în pungi etichetate cu numele pacientului și numărul salonului.

(8) Aparținătorii au obligaţia de a avea o comportare corectă în relaţiile cu celelalte persoane şi cu personalul medico-sanitar, evitând încălcarea disciplinei de spital, tulburarea liniştii şi orice manifestare necuviincioasă sau neadecvată. Nemulţumirile vor fi aduse la cunoştiiţă pe un ton adecvat si imediat ce este posibil medicului curant sau asistentului medical șef de spital (personalul sanitar de serviciu), care sunt obligaţi să asculte şi să rezolve orice plângere.

(9) Aparținătorii si pacientii sunt obligaţi să păstreze curăţenia saloanelor, culoarelor şi grupurilor sanitare şi să ajute personalul spitalului la efectuarea și menţinerea curăţeniei în salon.

(10) Aparținătorii sunt obligaţi să explice si sa lămurească membrii familiilor lor în legătură cu respectarea cu stricteţe a regulilor privind vizitarea pacienților și a dispozițiilor

referitoare la obligațiile lor pe timpul internării și după externare.Plecarea din spital a pacientului se realizează doar prin externare.